Yaşam Kuralları

1.2 Sosyal Tesis Sosyal Tesisimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness center, squash, masa tenisi, langırt, sauna odası, kafeterya bulunmaktadır. 1.3 Oto parklar Sitemizde standart konutlara birer adet, villalara ikişer adet, oto park tahsis edilmiş ve Yönetim Planında park yerleri tapuya tescil edilmiştir. Ziyaretçiler için sosyal tesis yanında toplam 5 araçlık misafir aracı park yerleri bulunmaktadır. 1.4 Genel Teknik Altyapı Sitemizin teknik altyapısında jeneratör sistemi, İçme Suyu Deposu ve Hidrofor Tesisatı, Yangın Suyu Pompalama Sistemi, Yeşil Alan Sulama Sistemi, Merkezi Uydu Yayın Sistemi, Elektrik, doğalgaz, telefon, ADSL altyapısı, Temiz su, yağmur suyu, pis su altyapı sistemi, yer almaktadır. 2. Yönetim Hizmetleri ELYSIUM GARDEN Site Yönetimi yarı profesyonel bir Yönetim Şekli ile gerçekleştirilmektedir. Güvenlik, Teknik Hizmetler, Bahçe Bakım Hizmetleri, İlaçlama, Havuz Bakım Hizmetleri, Hukuk Müşavirliği, hizmetleri site bünyesinde / satın alma yoluyla karşılanmaktadır. 2.1 Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından bir / iki yıllık süre için seçilmekte, Üç asil üç yedek üyeden oluşmakta, Asil üyeler; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Muhasip Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev bölümü yapmaktadır. Yönetim Kurulu ayrıca;
Sitenin Yıllık İşletme Bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula onaylatmak, Onaylanan İşletme Bütçesine uygun olarak vereceği hizmetler için iş gücü ve malzeme tedarik planlaması yapmak ve bunları tedarik etmek, Aylık, üç aylık ve yıllık mali raporları hazırlamak, Hukuki işlemlerin başlatılmasını ve takibini yapmak, Yönetim Kurulu, Site Hizmetlerinin Genel Kurul / Yönetim Kurulu’nun belirlediği kalite standartlarında verilmesi maksadıyla Site Müdürü görevlendirir. 2.2 Site Müdürü; Personelin hizmet kalite kontrolünü yapmak, Personeli eğitmek ve yönlendirmek, Görevlendirdiği personelin kılık, kıyafet ve davranışlarının Yönetim Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olmasını sağlamak, Site sakinlerinin şikayet, talep ve önerilerini almak, kendi yetkisinde olan hususları çözümlemek yetkisi dışında olanları Yönetim Kurulu’na raporlamak ve bunlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamakla görevli, yetkili ve sorumludur. ÖNEMLİ Acil durum ve güvenlik bildirimleriniz, teknik sorunlarınız, şikayetleriniz, talepleriniz için mutlaka ve sadece Yönetim Ofisine başvurunuz. Yönetim Ofisinin irtibat bilgileri bu kitapçığın 5.1 bölümünde verilmiştir. 2.3 Güvenlik Sitemizde Güvenlik Hizmeti İstanbul Valiliği’nden alınan izin ve yetkiye istinaden 5188 sayılı kanuna göre “Hizmet Satın Alma” yolu ile verilmektedir. 5188 sayılı kanuna göre kurulmuş Özel Güvenlik Şirketi, belirlenmiş olan güvenlik senaryosuna uygun olarak 24 saat hizmet vermektedir. Güvenlik Şirketi kanunun kendisine tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde; Site Giriş – Çıkış kontrolleri, Site giriş ve çıkış kontrol ve denetimlerinin yapılması, can ve mal güvenliğinin korunması, site prestijinin yükseltilmesi, her türlü koruma ve güvenlik fonksiyonunun yerine getirilerek siteye yönelik tehdit unsur ve rizikoların önlenmesi, Danışma hizmeti, Site sakinlerine gelen ziyaretçilerin teyidinin alınarak siteye girişlerinin sağlanması, Site içi devriye, Otoparkların, bahçelerin ve blok içleriyle bodrumların devriye kontrolünün sağlanması, Sitede sürdürülen tüm faaliyetlerin (temizlik, teknik, bahçe bakımı, taşeronlar, teknik servisler) belirtilen kural ve talimatlara uygun olarak çalışmalarının takip edilmesi, Site çevre koruma, Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işletilmesi ve işler durumda tutulması, Koruma, Güvenlik, Kontrol ve Denetim ile ilgili her türlü faaliyetin kaydedilerek ilgili yerlere rapor edilmesi, Tüm güvenlik alt yapısı ve faaliyetlerinin ilgili kanunlar nezdinde yürütülmesinin sağlanması, Site içerisinde meydana gelen olaylara müdahale YÖNETİM PLANININ ve YÖNETİM KURULU KARARLARININ uygulanmasına yardımcı olunması,hizmetlerini verecektir. Güvenlik personelinin görev alanı Yasa gereğince sitenin tapu da kayıtlı olan alanını kapsamaktadır. Güvenlik personeli 5188 Sayılı yasa gereğince Güvenlik hizmeti dışında başka bir işle görevlendirilemez. 2.4 Temizlik Hizmetleri Site bünyesinde, Villa, Blokların ortak alanlarının ve asansörlerin temizlenmesi, Çöplerin toplanması ve uzaklaştırılması, Site içi ortak alanların ve yeşil alanların temizlenmesi, Yolların ve otoparkların temizlenmesi, hizmetlerini verecektir. 2.5 Teknik Hizmetler Sitenin ortak kullanıma ait alanlarının, tesislerin ve altyapısının sürekli olarak çalışır durumda tutulması ve işletilmesi, bununla ilgili bakım ve onarım çalışmaları Yönetim teknik hizmetleri kapsamındadır. Bu meyanda, Su deposu ve hidroforların işletmesi ve bakımı,
Jeneratör sisteminin işletilmesi ve bakımı,
Asansörlerin işletilmesi ve bakımı,
Merkezi uydu anten sisteminin işletilmesi ve bakımı,
Bakım anlaşması yapılan kuruluşlarla (asansör, jeneratör, hidrofor v.b) ilişkileri yönetmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek,
Havuzların ve havuz makine dairesinin işletilmesi ve bakımı,
Havuzlara kimyasal madde atımı ve kontrolü,
Site içi aydınlatma tesisatının bakımı,
Yönetim adına Site Müdürünün yetki ve sorumluluk alanında yer almaktadır.
2.6 Bahçe Bakım Hizmetleri Bahçe bakım hizmetleri kapsamında Ortak alanlardaki Yeşil alanların sulama, gübreleme, ilaçlama, budama, çim biçme, çapalama v.b. bakımlarının yapılması, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni bitki ve ağaçların temin edilmesi, dikimlerinin yapılması Site sakinleri tarafından satın alınan çiçek ve bitkilerin dikimlerinin yapılması Hizmeti verilecektir. 2.7 Muhasebe Sitenin mali konulardaki tüm işlemlerinin yürütülmesinden Site Yönetim Kurulu sorumludur. Bunlar;
Aidatlarla ve bireysel tüketimlerle ilgili bildirimlerin kat maliklerine yapılması,
Aidatların toplanması,
Site’nin muhasebe kayıtlarının tutulması,
Ödeme planlarının hazırlanması ve ödemelerin Yönetim Kuruluna onaylattırılması,
Aylık gelir – gider raporlarının hazırlanarak site sakinlerine duyurulması,
Yönetim Kurulu alacağı kararla; yukarıda açıklanan maddelerden uygun gördüğü hususlar için Site Müdürünü görevlendirebilir.
3. ELYSIUM GARDEN’ da Yaşam 3.1 Site’ ye Giriş ve Çıkışlar 3.1.1 Yollar ve Otoparklar Site sakinlerimiz araçlarını kendileri için açık / kapalı otoparkta tahsis edilmiş bulunan park yerlerine, belirlenmiş park sınırları içerisinde, park etmeleri gerekmektedir.Yerüstü yollar tek yönlü olup sadece ambulans, itfaiye, polis v.b. öncelikli acil durum araçları ile kısa sürede yolcu / eşya almak veya bırakmak üzere gelen taksi ve servis araçlarına açık olacaktır. Bu nedenle yerüstü yollara belirlenen tahsisli yerler hariç kesinlikle araç park edilmemelidir. Site içi yollarda tüm trafik kuralları ve işaretlerine uyulmalıdır, sakinlerimizin güvenliği açısından Sitemizde tüm yollarda azami hız 10 km/h ile sınırlandırılmıştır. Site içi yerüstü veya yeraltı yollarda, park yerlerinde araç yıkanması kesinlikle yasaktır. 3.1.2 Siteye Araç Giriş – Çıkışı Siteye araç girişi Ana Giriş Kapısı’ndan güvenlik personeli nezaretinde yapılacaktır. 3.1.3 Misafirlerin ve Hizmetlilerin Site’ye Girişi Misafir ve hizmetli girişleri Site Ana Giriş Kapısından yapılmaktadır. Ziyaretçisi gelen site sakininin telefonla onayı alındıktan sonra, misafirlerin Siteye girişlerine izin verilecektir. Misafirlerin araçlarını misafirler için belirlenmiş otopark alanlarına veya site dışına park etmeleri gerekmektedir. Bu hususta Güvenlik Personelinin ikazlarına uyulmalıdır. Konutlarda görev yapan hizmetlilerin izinli günlerinde dahi siteye giriş çıkışları ev sahiplerince güvenliğe bildirilmesi gerekmektedir aksi takdirde müsaade alınana kadar hizmetli çıkartılmayacak dır. Ev sahipleri tarafından güvenliğe yazılı beyan vermeleri halinde hizmetlilerin giriş çıkışlarında müsaade alma işlemi uygulanmaz. 3.2 Mimari ve İnşai Uygulamalar Sitemizin mimari bütünlüğünün korunması esastır. Bu nedenle bina dış cephesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına, balkonların kısmen veya tamamen kapatılmasına, zemin, balkon ve çatılara herhangi bir anten, çanak anten veya cihaz konulmasına izin verilmemektedir. 3.3 Tamirat – Tadilat İşleri Tamirat ve tadilat işleri hafta içi 10.00 – 18.00 saatleri arasında yapılabilir. Nakliye amaçlı araçlar saat 20.00 ye kadar eşyaları bırakıp çıkmak kaydı ile giriş yapabilirler. Mal ve can güvenliğini ilgilendiren acil durumlar haricinde Pazar günü tadilat ve tamirat işleri kesinlikle yapılamaz. Her türlü tadilatta yönetime bilgi verilmesi gerekir, tadilatın inşaat özelliği varsa yönetime projesinin sunulması uygun olacaktır Yapılan tadilat işlerinde binanın ana taşıyıcı yapısına ve tesisatına kesinlikle müdahale edilemez. 3.4 Bahçeler Villa ve Bahçe dairelerin kendilerine tahsis edilmiş bulunan alanları ancak yüksekliği 1,40 metreyi geçmeyen yeşil bitki çiti ile çevirmelerine izin verilmektedir. Daha yüksek bitki veya ahşap, tel v.b. maddelerle yapılan çitlere izin verilmemektedir. Tahsis edilen bahçeler dahilinde basket potası, futbol kalesi v.b. sportif unsurların bahçe içerisinde konumlandırılmasına izin verilmemektedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan form ve renkte açılır kapanır tente yapılmasına izin verilmektedir. 3.5 Hizmetler 3.5.1 Teknik Servis Sitemizde Teknik Servis Ekibi esas olarak bina ortak alanlarının ve Site ortak alanlarının işletmesi ile bakım ve onarımını gerçekleştirmek üzere organize edilmiştir. Ancak, can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda Teknik Servis Ekibi konutlara anında müdahale edecektir. Teknik Servis Ekibi konut içerisinde yaptırılacak tamirat işlerine malzemesi site sakini tarafından karşılanmak kaydıyla ikinci derecede hizmet verecektir. Bu konuda Site Müdüründen talepte bulunulması rica olunur. Teknik Personele yapılacak talepler verilen talimat gereğince işleme konmayacaktır. 3.5.2 Çöp Toplama Çöpler her gün 10.00 ve 19.00 saatlerinde günde iki kez toplanacaktır. Kötü koku yayılmasına ve su sızmasına engel olacak şekilde çöplerin çöp poşetlerinde ağzı kapalı olarak tutulması gerekmektedir. Çöp toplama saatlerine az bir zaman kala Çöp poşetleri daire giriş kapıları yanına konulmalıdır. Belirlenen çöp alanları dışına kesinlikle çöp bırakılmamalıdır. 3.5.3 Sabah Servisi Site sakinlerimizin bir gün önceden bildirmek koşulu ile ihtiyaç duydukları gazete gereksinimleri görevlendirilecek bir personel ile sağlanacaktır. Bu personel yalnızca gazete servisi yapacaktır. 3.5.4 Sosyal Tesis Çalışma Saatleri Sosyal Tesis ve tesiste bulunan Fitness Center, Sauna, Havuz ve çocuk parkı her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık tutulacaktır. Kafeteryanın çalışma saatleri site sakinlerinden gelecek talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. 3.5.5 Uydu Anten Sistemi Sitemizde bulunan uydu sisteminden 32 adet ayrı kanalda yayın yapılmaktadır. Ayrıca DIGITURK ve D-SMART aboneleri evlere kadar gelen tesisata cihazlarını takarak bu yayınları izleyebilirler. 4. ELYSIUM GARDEN’ da Komşuluk 4.1 Komşuluk İlişkileri Elysium Garden Sitesinde iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması amaçlanmıştır. Bu nedenle; Komşuları rahatsız edici derecede gürültü yapılmaması, aşırı yüksek sesle TV, radyo, müzik dinlenmemesi Balkonlara çamaşır, halı, kilim asılmamalıdır. Balkondan aşağıya çöp, sigara, toz, kirli su v.b. şeylerin atılmaması, toz, duman ve koku çıkaran işlemlerin yapılmaması gereklidir. 4.2 Taşınma Yeni taşınacak sakinlerin taşınmadan önce taşınma tarihlerini Site Yönetimine bildirmeleri, kimlik ve araç bilgilerini vermeleri gereklidir. Taşınma işlemleri hafta içi ve Cumartesi günleri 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmelidir. Pazar günleri taşınma işlemi yapılmamalıdır.Taşınma esnasında asansörler kapatılacağından sakinler tedbirlerini almalı, görevli personele müdahale edilmemelidir Taşınma sırasında komşulara rahatsızlık, ortak alanlara kesinlikle zarar verilmemelidir. Taşınma sonrası ortaya çıkan koli v.b. artıkların uzaklaştırılması için Site Yönetimine haber verilmelidir. 4.3 Asansörler Asansörler sadece insan taşımasında kullanılmalı, yük ve eşya taşımasında kesinlikle kullanılmamalıdır. Asansörlerin içerisine zarar verilmemelidir. Asansörlerin kullanımında azami ağırlık sınırlamalarına riayet edilmeli, olabilecek bir yangın sırasında asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır. Asansörde kalınması durumunda paniğe kapılmadan, yardım butonuna basılarak diafon sitemi ile güvenlikten yardım istenmelidir. Sitemizde yer alan tüm asansörler en son çıkan asansör yönetmeliği’ ne uygun hale getirilerek denetimden geçirilmiş ve uygunluk belgesi alınmıştır. 4.4 Evcil hayvan “Elysium Garden Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları”, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Elysium Garden Site Yönetim Planının 18/E maddesi gereği esas alınarak hazırlanmış, Elysium Garden Yönetim Kurulu’nun 03.03.2009 tarih ve 2009/06 sayılı kararı ile uygulamaya konulmuştur. Bu hususlar EK – B de sunulmuştur. Hayvanların tuvalet ihtiyaçları site dışında gördürülmelidir. Çocuklarımızın üzerinde oynadığı ortak yeşil alanlara kesinlikle hayvanlar sokulmamalıdır. Sağlık ve hijyen açısından büyük önem arz eden bu hususa sakinlerimizin riayet etmeleri önemle rica olunur. 4.5 Havuzların ve Sosyal Tesisin Kullanımı Açık ve kapalı havuzların kullanımında Site Yönetiminin belirlediği güvenlik ve hijyen kurallarına uyulması gereklidir. Havuz kullanım kuralları Ek’te yer almaktadır. Sosyal tesiste ve havuzların çevresinde bulunan site sakinlerinin huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunulmamalıdır. Havuz çevresindeki yer kaplamalarının altına dökülen yiyecek maddelerinden dolayı böcek, karınca, sinek oluşmaktadır. Sağlıksız ortamın oluşmaması için bu bölgeye yiyecek sokulmaması bu ihtiyacın sosyal tesis kısmında karşılanması önemle rica olunur. 5. Ödemeler 5.1 Aidat Ödemeleri İşletme Projesi ve Yönetim Planına göre hesaplanan aylık aidat avansları kat malikleri tarafından ilgili ayın ilk 5 (beş) günü içerisinde aşağıda belirtilen Elysium Garden Site Yönetimi hesabına yatırılmalıdır. Banka: TÜRKİYE İŞ BANKASI
Şube: ÇEKMEKÖY
Şube Kodu: 1236
Hesap No: 64570
IBAN No: TR890006400000112360064570
Ödemeler KREDİ KARTI, NAKİT ve BANKA HAVALESİ yolu ile kabul edilmektedir. Geciken ödemelerde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak aylık %5 gecikme cezası uygulanmaktadır.
5.2 Abonelikler
Elektrik, su, doğalgaz, telefon, ADSL abonelikleri kat maliki / kiracı adına yapılmalı ve tüketim bedelleri ilgili kat maliki / kiracı tarafından doğrudan ilgili alt yapı kuruluşuna ödenmelidir.