Teknik Servis


Sitenin ortak kullanıma ait alanlarının, tesislerin ve altyapısının sürekli olarak çalışır durumda tutulması ve işletilmesi, bununla ilgili bakım ve onarım çalışmaları Yönetim teknik hizmetleri kapsamındadır. Bu meyanda,   Su deposu ve hidroforların işletmesi ve bakımı,   Jeneratör sisteminin işletilmesi ve bakımı,   Asansörlerin işletilmesi ve bakımı,   Merkezi uydu anten sisteminin işletilmesi ve bakımı,   Bakım anlaşması yapılan kuruluşlarla (asansör, jeneratör, hidrofor v.b) ilişkileri yönetmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek,   Havuzların ve havuz makine dairesinin işletilmesi ve bakımı,   Havuzlara kimyasal madde atımı ve kontrol ,   Site içi aydınlatma tesisatının bakımı,   Yönetim adına Site Müdürünün yetki ve sorumluluk alanında yer almaktadır.