Sitemizde Güvenlik Hizmeti İstanbul Valiliği’nden alınan izin ve yetkiye istinaden 5188 sayılı kanuna göre “Hizmet Satın Alma” yolu ile verilmektedir. 5188 sayılı kanuna göre kurulmuş Özel Güvenlik Şirketi, belirlenmiş olan Güvenlik senaryosuna uygun olarak 24 saat hizmet vermektedir.
Güvenlik Şirketi kanunun kendisine tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde;
Site Giriş – Çıkış kontrolleri,
Site giriş ve çıkış kontrol ve denetimlerinin yapılması, can ve mal güvenliğinin korunması, site prestijinin yükseltilmesi, her türlü koruma ve Güvenlik fonksiyonunun yerine getirilerek siteye yönelik tehdit unsur ve rizikoların önlenmesi,
Danışma hizmeti,
Site sakinlerine gelen ziyaretçilerin teyidinin alınarak siteye girişlerinin sağlanması,
Site içi devriye,
Otoparkların, bahçelerin ve blok içleriyle bodrumların devriye kontrolünün sağlanması,
Sitede sürdürülen tüm faaliyetlerin (temizlik, teknik, bahçe bakımı, taşeronlar, teknik servisler) belirtilen kural ve talimatlara uygun olarak çalışmalarının takip edilmesi,
Site çevre koruma,
Sitede mevcut Güvenlik sistemlerinin işletilmesi ve işler durumda tutulması,
Koruma, Güvenlik, Kontrol ve Denetim ile ilgili her türlü faaliyetin kaydedilerek ilgili yerlere rapor edilmesi,
Tüm Güvenlik alt yapısı ve faaliyetlerinin ilgili kanunlar nezdinde yürütülmesinin sağlanması,
Site içerisinde meydana gelen olaylara müdahale YÖNETİM PLANININ ve YÖNETİM KURULU KARARLARININ uygulanmasına yardımcı olunması, hizmetlerini verecektir.
-Güvenlik personelinin görev alanı Yasa gereğince sitenin tapu da kayıtlı olan alanını kapsamaktadır.
-Güvenlik personeli 5188 Sayılı yasa gereğince Güvenlik hizmeti dışında başka bir işle görevlendirilemez.